“WITH FAITH AND COMPETENCE”

Pályázatok
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (BSZ EJSZ)

EFOP-3.3.5-17-2017-00058

A tanulás MINDEN(KI) élménye – korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának kísérleti programja a baptista általános iskolákban

 

A kedvezményezett neve: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

A projekt azonosító száma:  EFOP-3.3.5-17-2017-00058

 

A projekt címe: A tanulás MINDEN(KI) élménye – korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának kísérleti programja a baptista általános iskolákban

 

A szerződött támogatás összege: 71.999.535 Ft 

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 % A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 

Újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteinek pilot bevezetése Magyarország kevésbé fejlett régióinak intézményeiben tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-7. évfolyamos tanulók bevonásával. A fejlesztésbe bevont intézmények tanulóinak igényeire és szükségleteire reflektáló tematikus napközis és bentlakásos programok megvalósítása 2018 és 2019 júniusának 3. és 4. hetében.

 

A projekt tervezett kezdete: 2018.03.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.

 

A projekt általános bemutatása: 

A projekt átfogó céljának megvalósítása a fejlesztésbe bevont 8 intézmény tanulóinak igényeire és szükségleteire reflektáló tematikus napközis és bentlakásos programok által történik 2018 és 2019 júniusának 3. és 4. hetében.

Célja, hogy 1440 gyermek szociokulturális hátterétől függetlenül a fent megjelölt 4 hétben részt tudjon venni olyan nem formális és informális személyiség- és készségfejlesztő programokon, melyek a tanulás hatékonyságának és eredményességének növeléséhez hozzájárulhat.

A heterogén csoportokban a tanulói együttműködést segítő programok megvalósítása, az inkluzív nevelés szakmai támogatása, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése érdekében célként fogalmazódik meg a pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése, pedagógiai innovációk támogatása, a pedagógusok kreativitásának ösztönzése. Ennek érdekében a napközis és bentlakásos tematikus programok megvalósítására felkészítő továbbképzések elvégzése, műhelymunkákon való részvétel fogalmazódik meg elvárásként.

Jelen projekt részcélja, hogy a tematikus napközis és bentlakásos programok megvalósításához fejlesztett segédanyagok, módszertani ajánlások alapján a pedagógusi kreativitásnak teret engedve valósuljanak meg az egyes témamodulok szerint nem formális és informális tanulási alkalmak.

A projekt sikeressége érdekében szintén részcélként került meghatározásra a társadalmi szerepvállalás erősítése, mely egyrészt jelenti a szülőkkel való együttműködést a programok megvalósításában, másrészt a társadalmi felelősségvállalás érdekében önkéntesek és közösségi szolgálatot teljesítő 9-13. évfolyamos diákok bevonását.

A projekt az Oktatási Hivatal kiemelt projektjében, az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukcióban kifejlesztett tartalmak pilot megvalósítása is, így a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése; szakmai rendezvények hatékonyságának értékelése; a pedagógus- és animátorfelkészítések és pedagógus továbbképzések eredményességméréséhez történő hozzájárulás is vállalásként szerepel. Továbbá a szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása is feladatként realizálódik.

 

Kapcsolatfelvétel: 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

1111 Budapest, Budafoki út 34/b.

Telefon: +36-1-466-5978

e-mail: hbaid@hbaid.org

www.baptistasegely.hu

 

 

Hírek, projekt aktualitások: 

A tanulás MINDEN(KI) élménye – korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának kísérleti programja a baptista általános iskolákban (2019)

A Baptista Szeretetszolgálat 71,99 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert „A tanulás MINDEN(KI) élménye – korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának kísérleti programja a baptista általános iskolákban” című programjára, amelynek során az Oktatási Hivatal által kidolgozott szakmai tartalmat alkalmazva zajlottak tematikus programok.

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projektjébe kapcsolódva 2018. és 2019. június
3. és 4. hetében 8 intézmény bevonásával valósultak meg korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását felhasználva bentlakásos és napközis tematikus programok, 1440 gyermek és közel 170 pedagógus, animátorok, önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók közreműködésével a Baptista Szeretetszolgálat EFOP-3.3.5-17-2017-00058 projektjének keretében.

A projekt megvalósításába bevont intézmények:

- Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Törökszentmiklós

- Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola, Pécs
- Farkas Gyula Baptista Általános Iskola, Sárosd
- II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Téglás
- István Király Baptista Általános Iskola, Kótaj
- NABOK Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium, Kisújszállás
- Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola, Petőfibánya
- Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Tiszaszalka

 

A szociokulturális háttértől függetlenül bevont intézményeink tanulói a fent megjelölt 4 hétben részt vehettek olyan nem formális és informális személyiség- és készségfejlesztő programokon, melyek a tanulás hatékonyságának és eredményességének növeléséhez járultak hozzá. A programok a tanulás élménnyé válását segítették elő, így erősítve a közösség megtartó erejét, ami a korai iskolaelhagyás megelőzésében játszik szerepet. Továbbá céljaink között szerepelt az élethosszig tartó tanulás igényének és motivációjának megalapozása, az ahhoz szükséges kompetenciák fejlődése, ezáltal a lemorzsolódás veszélyének mérséklődése – különös tekintettel a hátrányos helyzetű és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében. A projekt megvalósítása során a szülők bevonása, a szülő-iskola közötti kapcsolat erősítése is célként került meghatározásra.

 

A programok megvalósítására több témamodulban is lehetőség volt. A témamodulok az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztését célozták meg, melyben irányadóak voltak a NAT és az ahhoz kapcsolódó kerettantervek elvárásai. A programok nem formális és informális keretek között valósultak meg.

 

Választható témamodulok: Nomád, kaland; Idegen nyelv; Környezetvédelem, természetismeret; Környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás; Nemzeti és kulturális identitás - Hagyományőrzés, anyanyelvápolás; Művészeti nevelés; Sport, egészségre nevelés; Digitális világ, tudatos médiahasználat; Digitális világ, digitális alkotás; Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás.

 

A színvonalas megvalósítás érdekében a fejlesztésbe bevont intézményekből az adott témamodulhoz kapcsolódóan intézményenként legalább egy pedagógus és egy animátor az Oktatási Hivatal által kifejlesztett tartalmakhoz kapcsolódó továbbképzésen, műhelymunkán vett részt.

A tematikus napközis programok az adott intézményben valósultak meg, míg a tematikus bentlakásos programoknak 2018-ban a mezőkövesdi Zsóry-Zsibongó Gyermek- és Ifjúsági Tábor, 2019-ben pedig a Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő adott helyszínt.

 

 

Gyermektáborok pályázati támogatásból (2018)

 

Két év alatt 1440 gyermek számára teremti meg nyolc, fenntartásában lévő oktatási intézmény bevonásával a tartalmas időtöltés lehetőségét pályázati forrásból a Baptista Szeretetszolgálat. A fiatalok közül 144-en bentlakásos, a többiek pedig napközis programban vesznek részt.

 

„A tanulás MINDEN(KI) élménye – korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának kísérleti programja a baptista általános iskolákban” címmel valósul meg 2018 és 2019 júniusának 3. és 4. hetében az EFOP-3.3.5-17-2017-00058 azonosító számú projekt. A résztvevő intézmények: Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája, Farkas Gyula Baptista Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, István Király Baptista Általános Iskola, Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium, Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola és Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola.

 

A projekt talán legfontosabb célja, hogy 1440 gyermek – hátterétől függetlenül – az intézményekben olyan személyiség- és készségfejlesztő programokon vehessen részt, amelyek hozzájárulhatnak a tanulás hatékonyságának és eredményességének növeléséhez.

A tanulói együttműködést segítő programok megvalósítása során célként fogalmazódik meg a pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése, a pedagógiai innovációk támogatása, a pedagógusok kreativitásának ösztönzése is. Ennek érdekében elvárás volt a felkészítő továbbképzések elvégzése, a műhelymunkákban való részvétel is.

A siker érdekében törekednek a táboroztatók a társadalmi szerepvállalás erősítésére, amely egyrészt a szülőkkel való együttműködést, másrészt az önkéntesek és közösségi szolgálatot teljesítő diákok bevonását jelenti.

A pályázati támogatásnak köszönhetően a projekt megvalósítása során a szülőket nem terheli többletköltség sem a szükséges felszerelés, sem az étkezés, sem pedig az utazás és a szállás biztosítása miatt. A választható témák között egyebek mellett ott szerepelt például az idegen nyelv, a környezetvédelem, a természetismeret, a kaland, a hagyományőrzés, a művészet és a családi életre nevelés is.

 

A bentlakásos programnak 2018-ban a mezőkövesdi Zsóry-Zsibongó Gyermek- és Ifjúsági Tábor adott otthont.

Lap tetejére